Tải các bản Hiren Boot Basic sửa chữa máy tính Download file ISO

Boot Nasiboot V11 2022

  • File:Win XP Pro 32bit.iso
  • Size: 2,38 Gb
  • Version: 32bit & 64bit

Link tải tốc độ cao

Bạn chưa là thành viên! Đăng ký .

Boot NHV 2024 V.9

  • File:Win XP Pro 32bit.iso
  • Size: 2,38 Gb
  • Version: 32bit & 64bit

Link tải tốc độ cao

Bạn chưa là thành viên! Đăng ký .

Boot CD.15.1

  • File:Win XP Pro 32bit.iso
  • Size: 2,38 Gb
  • Version: 32bit & 64bit

Link tải tốc độ cao

Bạn chưa là thành viên! Đăng ký .
READ  Cách tạo USB MultiBoot bằng Ventoy, tạo USB Boot cực nhanh bằng Ventoy

Trả lời

error: Nội dung đã được bảo vệ !!
Contact Me on Zalo
Welcome to giaosumaytinh.com - Chấp nhận cookie