khuyên góp cho dự án của chúng tôi

Nếu bạn cảm thấy trang web có nội dung hay, ý nghĩa, mang lại giá trị và kiến thức cho bạn cùng mọi người, hãy ủng hộ tôi một tách cafe, sự động viên của các bạn nhằm duy trì sức sáng tạo đó với nhưng bài viết về sau. Chúng tôi sẽ ghi nhận những đóng góp của bạn và lưu giữ nó tại đây như một lời cảm ơn đối với bạn !

STK: 5011 000 181 6317

PHẠM VINH QUANG

(Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam)

Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam

 

Quét QRCode

Cảm ơn các bạn rất nhiều, vì đã ủng hộ chúng tôi 🙂