Cài đặt Kali Linux trên máy ảo VMWare

I. Thiết lập máy tính ảo để cài Kali Linux

1. Hướng dẫn nhanh

Tải file iso > Chọn Create a New Virtual Machine > Chọn Installer disc image file (iso) vào chọn Browse > Chọn file và bấm Open > Chọn Next >  Thiết lập thông tin cho máy ảo và chọn Next > Tạo ổ cứng ảo và chọn Next > Cài đặt ổ cứng ảo và bấm Next > Chọn Finish. 

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Trước tiên, bạn cần tải về file cài đặt hệ điều hành Kali Linux.

Tải về file cài đặt

Tải về file cài đặt

Bước 2: Tại màn hình chính của VMware, bạn chọn Create a New Virtual Machine.

Tạo máy ảo mới

Tạo máy ảo mới

Bước 3: Tiếp theo, bạn chọn Installer disc image file (iso) vào chọn Browse để mở cửa sổ chọn tệp.

Cài đặt từ file iso

Cài đặt từ file iso

Bước 4: Chọn file cài đặt đã tải về trước đó và bấm Open để tải lên.

Chọn file iso Kali Linux

Chọn file iso Kali Linux

Bước 5: Chọn Next và tiếp tục quá trình cài đặt.

Nhấp chọn Next

Nhấp chọn Next

Bước 6: Thiết lập thông tin cho máy ảo, bao gồm:

  • Hệ điều hành (Guest operating system): Linux
  • Phiên bản (Version): Other Linux 5.x kernel 64-bit hoặc Other Linux 4.x kernel 64-bit

Sau đó, bạn chọn Next và đến bước tiếp theo.

Cài đặt máy ảo

Cài đặt máy ảo

Bước 7: Đặt tên và chọn thư mục lưu ổ cứng ảo. Sau đó, bạn chọn Next.

Cài đặt ổ cứng ảo

Cài đặt ổ cứng ảo

Bước 8: Chỉ định dung lượng, cách lưu trữ cho ổ cứng ảo và bấm Next để tiếp tục.

Chọn dung lượng cho ổ cứng ảo

Chọn dung lượng cho ổ cứng ảo

READ  Cách quét trang web tìm lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn bằng Vega trên Kali Linux

Bước 9: Chọn Finish để hoàn tất cài đặt máy tính ảo.

Hoàn tất cài đặt

Hoàn tất cài đặt

II. Cách cài Kali Linux trên Vmware

1. Hướng dẫn nhanh

Chọn Play virtual machine > Chọn Graphical Install và ấn Enter > Chọn ngôn ngữ và bấm Continue > Chọn quốc gia và bấm Continue > Chọn layout cho bàn phím và bấm Continue > Chọn hostname và và bấm Continue > Nhập full name và bấm Continue > Nhập username và bấm Continue > Tạo mật khẩu và bấm Continue > Chọn múi giờ và bấm Continue > Chọn Manual và bấm Continue > Chọn ổ cứng và bấm Continue > Chọn Yes và bấm Continue > Chọn phân vùng và bấm Continue > Chọn Automatically partition the free space và bấm Continue > Chọn All files in one partition và bấm Continue > Chọn Finish partitioning and write changes to disk và bấm Continue > Chọn Yes và bấm Continue > Chọn phần mềm và bấm Continue > Chọn Yes và bấm Continue > Chọn ổ cứng và bấm Continue > Chọn Continue.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Khởi động máy ảo vừa tạo bằng cách nhấp chọn Play virtual machine.

Khởi chạy máy ảo

Khởi chạy máy ảo

Bước 2: Chọn Graphical Install và ấn Enter.

Chọn chế độ cài đặt

Chọn chế độ cài đặt

Bước 3: Chọn ngôn ngữ cho hệ thống và bấm Continue để tiếp tục.

Thiết lập ngôn ngữ

Thiết lập ngôn ngữ

Bước 4: Chọn quốc gia mà bạn đang sinh sống, sau đó bấm Continue.

Chọn Quốc gia

Chọn Quốc gia

Bước 5: Tùy chọn layout cho bàn phím mà bạn muốn sử dụng và tiếp tục chọn Continue.

Chọn kiểu bàn phím

Chọn kiểu bàn phím

READ  Sử dụng Bộ chứa Kali Linux, WebDriver và Tor để quét web ẩn danh

Bước 6: Đặt tên cho máy chủ (hostname) và chọn Continue để chuyển sang bước tiếp theo.

Chọn tên cho host

Chọn tên cho host

Bước 7: Nhập tên đầy đủ cho người dùng (full name for the new user) và tiếp tục bấm Continue.

Nhập tên đầy đủ

Nhập tên đầy đủ

Bước 8: Đặt tên người dùng (user name) cho tài khoản của bạn và chọn Continue.

Chọn tên người dùng

Chọn tên người dùng

Bước 9: Tạo mật khẩu cho người dùng và chọn Continue. Bạn cần nhớ mật khẩu để có thể đăng nhập vào Kali Linux sau khi cài đặt xong nhé.

Thiết lập mật khẩu người dùng

Thiết lập mật khẩu người dùng

Bước 10: Tiến hành chọn múi giờ cho hệ điều hành và bấm Continue.

Cài đặt thời gian

Cài đặt thời gian

Bước 11: Chọn phân vùng cài đặt cho hệ điều hành Kali Linux, bạn chọn Manual và bấm Continue để phân vùng theo cách thủ công.

Phân vùng theo cách thủ công

Phân vùng theo cách thủ công

Bước 12: Chọn đúng ổ cứng mà bạn đã tạo phân vùng trống lúc đầu, sau đó chọn Continue để chuyển sang bước tiếp theo.

Chọn phân vùng cho ổ cứng

Chọn phân vùng cho ổ cứng

Bước 13: Chọn Yes để xác nhận tạo phân vùng trống tạo và bấm Continue.

Tạo phân vùng trống

Tạo phân vùng trống

Bước 14: Chọn phân vùng trống vừa được tạo (thường sẽ có dòng FREE SPACE) và bấm Continue.

Chọn phân vùng trống

Chọn phân vùng trống

Bước 15: Chọn Automatically partition the free space và bấm Continue. Trình cài đặt tự động chia phân vùng cho các tập tin.

Tự động chia phân vùng

Tự động chia phân vùng

Bước 16: Chọn All files in one partition và tiếp tục bấm Continue. Nếu bạn có kinh nghiệm về máy tính, bạn có thể tự động chia số phân vùng cho các hệ thống tập tin.

Tất cả các tập tin chung một phần vùng

Tất cả các tập tin chung một phần vùng

READ  Tìm kiếm dò tìm thông tin mạng xã hội người dùng, profile bằng Regcon-NG

Bước 17: Chọn Finish partitioning and write changes to disk và bấm Continue để hoàn tất việc chia phân vùng ổ cứng.

Hoàn tất việc chia phân vùng cho ổ cứng

Hoàn tất việc chia phân vùng cho ổ cứng

Bước 18: Nhấp chọn Yes và bấm Continue để ghi các thay đổi vào ổ đĩa cứng.

Ghi lại các thay đổi

Ghi lại các thay đổi

Bước 19: Lựa chọn các phần mềm muốn cài đặt và bấm Continue. Nếu bạn không có kết nối mạng, các phầm mềm sẽ được cài đặt sau khi quá trình cài đặt hệ điều hành hoàn tất.

Cài đặt các phần mềm

Cài đặt các phần mềm

Bước 20: Chọn Yes để cài đặt GRUB boot Loader và bấm Continue.

Cài đặt GRUB boot Loader

Cài đặt GRUB boot Loader

Bước 21: Chọn ổ cứng đầu tiên của hệ điều hành và bấm Continue.

Chọn ổ cứng chứa hệ điều hành gốc

Chọn ổ cứng chứa hệ điều hành gốc

Bước 22: Vậy là bạn đã cài đặt xong Kali Linux. Giờ thì chọn Continue để khởi động lại máy ảo nhé.

Kết thúc quá trình cài đặt

Kết thúc quá trình cài đặt

Sau khi khởi động lại, bạn chỉ cần nhập tên và mật khẩu là có thể sử dụng.

Kali Linux trên VMware

Kali Linux trên VMware

Trả lời

error: Nội dung đã được bảo vệ !!
Contact Me on Zalo
Welcome to giaosumaytinh.com - Chấp nhận cookie