Chia sẻ mẫu form Liên Hệ đẹp tuyệt cho Blogspot


Mẫu form này tạo ở đâu cũng được, tuy nhiên, theo mình nghĩ thì các bạn nên tạo form liên hệ ở một trang riêng biệt. Ở đây, mình khuyến khích dùng phần “Trang” (Pages) trong cài đặt của Blogspot:

1. Vào “Trang” (Page) -> “Trang mới” (New page).

2. Chuyển sang tab HTML.

<div class=”separator” style=”clear: both; text-align: center;”>
 <img alt=”Liên hệ GSMT” height=”230″ src=”https://lh3.ggpht.com/-ikSVvk6ykts/WO-jkgJR2NI/AAAAAAAAENM/NCN7y9lDEi4OFOn0CRDORSKeJDcju4CuACLcB/s1600/lien-he.png” style=”border-image: none; border: medium;” title=”Liên hệ GSMT” width=”640″ />
</div> Tôi sẽ rất vui lòng nếu nhận được sự phản hồi của các bạn. Nếu có gì chưa chính xác, hay nếu muốn đề xuất nội dung được viết trên <a href=”https://www.giaosumaytinh.com/”>giaosumaytinh.com</a> thì hãy gửi yêu cầu đến tôi. Tôi sẽ cố gắng hỗ trợ các bạn một cách nhanh nhất và tốt nhất. Cảm ơn! <br />
<form id=”kontak-arlina” name=”contact-form”>
 <input id=”ContactForm1_contact-form-name” name=”name” placeholder=”Tên *” size=”30″ type=”text” value=”” />
 <input id=”ContactForm1_contact-form-email” name=”email” placeholder=”Email *” size=”30″ type=”text” value=”” />
 <textarea cols=”25″ id=”ContactForm1_contact-form-email-message” name=”email-message” placeholder=”Nội dung *” rows=”5″></textarea>
 <input id=”ContactForm1_contact-form-submit” type=”button” value=”Gửi tin nhắn” />
 <br />
 <div style=”max-width: 100%; text-align: center; width: 100%;”>
  <div id=”ContactForm1_contact-form-error-message”></div>
  <div id=”ContactForm1_contact-form-success-message”></div>
 </div>
</form>
<br />
<ul>
 <li>Email: giaosumaytinh@gmail.com</li>
 <li>https://www.giaosumaytinh.com</li>
 <li>Skype: giaosumaytinh</li>
</ul>
<style scoped=”” type=”text/css”>
 #comments,
 .post_meta,
 #blog-pager {
  display: none
 }

 form {
  color: #666
 }

 form.payforpal {
  margin: auto;
  text-align: center
 }

 #kontak-arlina {
  margin: auto;
  max-width: 640px
 }

 #ContactForm1_contact-form-name,
 #ContactForm1_contact-form-email {
  display: inline-block;
  width: 45%;
  height: auto;
  background: #fff;
  margin: 20px auto;
  padding: 15px 12px;
  color: #000;
  border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);
  float: left;
  transition: all 0.2s
 }

 #ContactForm1_contact-form-email {
  float: right
 }

 #ContactForm1_contact-form-email-message {
  width: 100%;
  height: 175px;
  margin: 5px 0 20px 0;
  padding: 15px 12px;
  background: #fff;
  color: #000;
  border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);
  resize: none;
  transition: all 0.3s
 }

 #kontak-arlina br {
  display: none
 }

 #ContactForm1_contact-form-name:focus,
 #ContactForm1_contact-form-email:focus,
 #ContactForm1_contact-form-email-message:focus {
  outline: none;
  background: #fff;
  color: #000;
  border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);
 }

 #ContactForm1_contact-form-submit {
  float: left;
  background: #e74c3c;
  color: #fff;
  margin: auto;
  vertical-align: middle;
  cursor: pointer;
  padding: 16px 20px;
  font-size: 15px;
  text-align: center;
  letter-spacing: .5px;
  border: 0;
  width: 100%;
  font-weight: 500;
  transition: all .2s
 }

 #ContactForm1_contact-form-submit:hover,
 #ContactForm1_contact-form-submit:focus {
  background: #c0392b;
  color: #fff;
 }

 #ContactForm1_contact-form-error-message,
 #ContactForm1_contact-form-success-message {
  width: 100%;
  margin-top: 35px
 }

 .contact-form-error-message-with-border {
  background: #f47669;
  border: 0;
  box-shadow: none;
  color: #fff;
  padding: 5px 0;
  border-radius: 3px
 }

 .contact-form-success-message {
  background: #4fc3f7;
  border: 0;
  box-shadow: none;
  color: #fff;
  border-radius: 3px
 }

 img.contact-form-cross {
  line-height: 40px;
  margin-left: 5px
 }

 .post-body input {
  width: initial
 }

 @media only screen and (max-width: 640px) {

  #ContactForm1_contact-form-name,
  #ContactForm1_contact-form-email,
  #ContactForm1_contact-form-submit {
   width: 100%;
   float: none
  }
 }
</style>
<script type=”text/javascript”>
 //
 < ![CDATA[
   if (window.jstiming) window.jstiming.load.tick(‘widgetJsBefore’); //]]>
</script>
<script src=”https://www.blogger.com/static/v1/widgets/2271878333-widgets.js” type=”text/javascript”></script>
<script type=”text/javascript”>
 //
 < ![CDATA[
   if (typeof(BLOG_attachCsiOnload) != ‘undefined’ && BLOG_attachCsiOnload != null) {
    window[‘blogger_templates_experiment_id’] = “templatesV1”;
    window[‘blogger_blog_id’] = ‘5996935446171071211‘;
    BLOG_attachCsiOnload(”);
   }
   _WidgetManager._Init(‘ //www.blogger.com/rearrange?blogIDx3d5996935446171071211‘,’//www.giaosumaytinh.com/’,’5996935446171071211‘); _WidgetManager._RegisterWidget(‘_ContactFormView’, new _WidgetInfo(‘ContactForm1’, ‘footer1’, null, document.getElementById(‘ContactForm1’), {‘contactFormMessageSendingMsg’: ‘Đang gửi…’, ‘contactFormMessageSentMsg’: ‘Tin nhắn của bạn đã được gửi.’, ‘contactFormMessageNotSentMsg’: ‘Tin nhắn của bạn chưa được gửi. Vui lòng thử lại sau.’, ‘contactFormInvalidEmailMsg’: ‘Vui lòng thêm địa chỉ email hợp lệ.’, ‘contactFormEmptyMessageMsg’: ‘Nội dung không được để trống.’, ‘title’: ‘Mẫu liên hệ’, ‘blogId’: ‘5996935446171071211‘, ‘contactFormNameMsg’: ‘Tên’, ‘contactFormEmailMsg’: ‘Email’, ‘contactFormMessageMsg’: ‘Nội dung’, ‘contactFormSendMsg’: ‘Gửi tin nhắn’, ‘submitUrl’: ‘https://www.blogger.com/contact-form.do’}, ‘displayModeFull’)); //]]>
</script>

Trả lời

error: Nội dung đã được bảo vệ !!
Contact Me on Zalo
Welcome to giaosumaytinh.com - Chấp nhận cookie