Funciton chặn copy nội dung và truy cập vào công cụ cho nhà phát triển

Đây là function cho phép bạn thêm chức năng chặn copy nội dung trên web và cấm người dùng truy cập vào công cụ cho nhà phát triển ở trình duyệt, chức năng này chỉ chống người ngây chứ không thể chống được kẻ gian nhé. hehe

function fox_block_copy_footer(){
ob_start(); ?>
<noscript><meta http-equiv="refresh" content="0; url=https://google.com" /></noscript>
<script>var _0x7eff=["\x63","\x43","\x78","\x75","\x49","\x70\x72\x65\x76\x65\x6E\x74\x44\x65\x66\x61\x75\x6C\x74","\x53\x6F\x72\x72\x79\x2C\x20\x79\x6F\x75\x20\x63\x61\x6E\x27\x74\x20\x76\x69\x65\x77\x20\x6F\x72\x20\x63\x6F\x70\x79\x21","\x63\x6F\x6E\x74\x65\x78\x74\x6D\x65\x6E\x75","\x61\x64\x64\x45\x76\x65\x6E\x74\x4C\x69\x73\x74\x65\x6E\x65\x72","\x6B\x65\x79\x64\x6F\x77\x6E","\x63\x74\x72\x6C\x4B\x65\x79","\x6B\x65\x79","\x69\x6E\x63\x6C\x75\x64\x65\x73","\x46\x31\x32"];const disabledKeys=[_0x7eff[0],_0x7eff[1],_0x7eff[2],_0x7eff[3],_0x7eff[4]];const showAlert=(_0xc0c8x3)=>{_0xc0c8x3[_0x7eff[5]]();return alert(_0x7eff[6])};document[_0x7eff[8]](_0x7eff[7],(_0xc0c8x3)=>{showAlert(_0xc0c8x3)});document[_0x7eff[8]](_0x7eff[9],(_0xc0c8x3)=>{if(_0xc0c8x3[_0x7eff[10]]&& disabledKeys[_0x7eff[12]](_0xc0c8x3[_0x7eff[11]])|| _0xc0c8x3[_0x7eff[11]]=== _0x7eff[13]){showAlert(_0xc0c8x3)}})</script>
<script src='https://cdn.jsdelivr.net/npm/disable-devtool'></script>
<script>
DisableDevtool({});
</script>
<?php }
echo ob_get_clean();
add_action('wp_head', 'fox_block_copy_footer');
//giaosumaytinh.com

Bạn copy đoạn code trên bỏ vào file funciton.php trong thư mục theme mà bạn đang sử dụng là xong.

READ  Code ẩn nội dung chỉ thành viên đăng nhập mới thấy

Trả lời

error: Nội dung đã được bảo vệ !!
Contact Me on Zalo
Welcome to giaosumaytinh.com - Chấp nhận cookie