Kiểm tra lịch sử kết nối USB của máy tính

USBDeview 64-bit là một tiện ích nhỏ liệt kê tất cả các thiết bị USB hiện đang kết nối với máy tính của bạn, cũng như tất cả các thiết bị USB mà bạn đã sử dụng trước đây. Đối với mỗi thiết bị USB, thông tin mở rộng được hiển thị: Tên/mô tả thiết bị, loại thiết bị, số sê-ri (đối với thiết bị lưu trữ dung lượng lớn), ngày/giờ thiết bị đó được thêm, VendorID, ProductID, v.v…

USBDeview cũng cho phép bạn gỡ cài đặt các thiết bị USB mà bạn đã sử dụng trước đây, ngắt kết nối các thiết bị USB hiện được kết nối với máy tính của bạn cũng như tắt và bật các thiết bị USB. Bạn cũng có thể sử dụng USBDeview 64-bit trên máy tính từ xa , miễn là bạn đăng nhập vào máy tính đó bằng người dùng quản trị.

Tính năng và điểm nổi bật

Tên thiết bị
Chỉ định tên thiết bị. Đối với một số thiết bị, cột này có thể hiển thị tên vô nghĩa, chẳng hạn như “Thiết bị USB”. Nếu tên thiết bị vô nghĩa, hãy thử nhìn vào cột Mô tả.

Mô tả thiết bị
Mô tả thiết bị.
Loại thiết bị: Loại thiết bị, theo mã lớp USB. Để biết thêm thông tin về các lớp USB: Mã lớp USB.

Đã kết nối
Chỉ định xem thiết bị hiện có được kết nối với máy tính của bạn hay không. Nếu thiết bị được kết nối, bạn có thể sử dụng tùy chọn “Disconnect Selected Devices” (F9) để ngắt kết nối thiết bị.

READ  Kiểm tra xem thông tin về tên miền, domain website - Who is Domain Hosting View

An toàn để rút phích cắm
Chỉ định xem có an toàn khi rút phích cắm thiết bị khỏi phích cắm USB mà không ngắt kết nối trước hay không. Nếu giá trị của cột này là sai và bạn muốn rút phích cắm thiết bị này, trước tiên bạn phải ngắt kết nối thiết bị này bằng cách sử dụng tùy chọn ‘Ngắt kết nối các thiết bị đã chọn’ (F9) của tiện ích ứng dụng hoặc bằng cách sử dụng ‘Rút phích cắm hoặc Tháo phần cứng’ tiện ích của hệ điều hành Windows.

Ký tự ổ đĩa
Chỉ định ký tự ổ đĩa của thiết bị USB. Cột này chỉ liên quan đến các thiết bị bộ nhớ flash USB và ổ USB CD/DVD. Xin lưu ý rằng USB Deview không thể phát hiện ký tự ổ đĩa cứng USB.

Số sê-ri
Chỉ định số sê-ri của thiết bị. Cột này chỉ liên quan đến các thiết bị lưu trữ dung lượng lớn (thiết bị bộ nhớ flash, ổ đĩa CD/DVD và ổ cứng USB).

Ngày tạo
Chỉ định ngày/giờ thiết bị được cài đặt. Trong hầu hết các trường hợp, giá trị ngày/giờ này thể hiện thời điểm bạn cắm thiết bị vào cổng USB lần đầu tiên. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng trong một số trường hợp, giá trị này có thể sai.

Ngày cắm/rút phích cắm cuối cùng
Chỉ định lần cuối cùng bạn cắm/rút phích cắm thiết bị. Giá trị ngày này bị mất khi bạn khởi động lại máy tính.

READ  Cách kiểm tra USB Boot nhanh chóng

VendorID/ProductID
Chỉ định VendorID và ProductID của thiết bị.

Lớp/Lớp con/Giao thức USB
Chỉ định Lớp/Lớp con/Giao thức của thiết bị theo thông số kỹ thuật của USB. Để biết thêm thông tin về các lớp USB: Mã lớp USB.

Hub/Port
Chỉ định số hub và số cổng mà thiết bị đã được cắm vào. Giá trị này trống đối với các thiết bị lưu trữ dung lượng lớn.

DOWNLOAD X64

DOWNLOAD X32

Trả lời

error: Nội dung đã được bảo vệ !!
Contact Me on Zalo
Welcome to giaosumaytinh.com - Chấp nhận cookie