Mã hóa là gì và cách thức vận hành của mã hóa ra sao?

Mã hóa là một phương pháp xáo trộn dữ liệu để không ai có thể đọc được ngoại trừ các bên được ủy quyền. Quá trình mã hóa chuyển đổi bản thô thành bản mã bằng khóa mật mã. Khóa mật mã là một tập hợp các giá trị toán học được cả người gửi và người nhận biết và đồng thuận.

Bất kỳ ai sở hữu khóa mật mã đúng đều có thể giải mã hoặc phiên dịch dữ liệu được mã hóa. Đó là lý do tại sao các chuyên gia mật mã không ngừng phát triển các loại khóa tinh vi và phức tạp hơn. Các mã hóa an toàn hơn sử dụng các mật khẩu mã hóa có độ phức tạp đủ để tin tặc không thể thực hiện được việc giải mã toàn diện (còn được gọi là ‘brute force’).

Dữ liệu có thể được mã hóa khi ‘ở trạng thái nghỉ” (trong kho lưu trữ) hoặc ‘đang truyền” (trong khi được truyền đi). Có hai cách phân loại mã hóa chính: đối xứng và bất đối xứng.

  • Mã hóa đối xứng chỉ có một mật khẩu và tất cả các bên sử dụng cùng một mật khẩu.
  • Mã hóa bất đối xứng được đặt tên như vậy vì loại mã hóa này có nhiều mật khẩu: một mật khẩu để mã hóa và một mật khẩu để giải mã. Trong khi mật khẩu mã hóa có tính chất công khai thì mật khẩu giải mã có tính chất riêng tư.
READ  8 Công cụ mã hoá dữ liệu miễn phí

Mã hóa là một phương pháp xáo trộn dữ liệu để không ai có thể đọc được ngoại trừ các bên được ủy quyền. Quá trình mã hóa chuyển đổi bản thô thành bản mã bằng khóa mật mã. Khóa mật mã là một tập hợp các giá trị toán học được cả người gửi và người nhận biết và đồng thuận.

Bất kỳ ai sở hữu khóa mật mã đúng đều có thể giải mã hoặc phiên dịch dữ liệu được mã hóa. Đó là lý do tại sao các chuyên gia mật mã không ngừng phát triển các loại khóa tinh vi và phức tạp hơn. Các mã hóa an toàn hơn sử dụng các mật khẩu mã hóa có độ phức tạp đủ để tin tặc không thể thực hiện được việc giải mã toàn diện (còn được gọi là ‘brute force’).

Dữ liệu có thể được mã hóa khi ‘ở trạng thái nghỉ” (trong kho lưu trữ) hoặc ‘đang truyền” (trong khi được truyền đi). Có hai cách phân loại mã hóa chính: đối xứng và bất đối xứng.

  • Mã hóa đối xứng chỉ có một mật khẩu và tất cả các bên sử dụng cùng một mật khẩu.
  • Mã hóa bất đối xứng được đặt tên như vậy vì loại mã hóa này có nhiều mật khẩu: một mật khẩu để mã hóa và một mật khẩu để giải mã. Trong khi mật khẩu mã hóa có tính chất công khai thì mật khẩu giải mã có tính chất riêng tư.

Trả lời

error: Nội dung đã được bảo vệ !!
Contact Me on Zalo
Welcome to giaosumaytinh.com - Chấp nhận cookie