Kiểm tra tên miền domain xem còn tồn tại hay không ?

Tên miền là định danh của một cá nhân hoặc một tổ chức trên mạng Internet ví dụ như: inet.vn, phuday.com … Tên miền được sử dụng để thay thế cho địa chỉ IP (dãy số dài và rất khó nhớ). Việc đầu tiên khi một cá nhân, tổ chức muốn xây dựng một website là phải đăng ký một tên miền. Tên miền càng ngắn gọn, dễ nhớ, nổi bật chính thì càng được nhiều người biết đến website của bạn trên mạng Internet.

Tên miền là duy nhất và không được trùng lặp vì vậy trước khi có ý tưởng đăng ký, bạn cần kiểm tra xem tên miền đó đã được đăng ký hay chưa? Nếu tên miền chưa được đăng ký khi đó bạn có thể lựa chọn đăng ký tên miền này, còn trường hợp tên miền đã có người đăng ký rồi, thì bạn cần tìm một tên miền khác.

Để kiểm tra tên miền, bạn truy cập địa chỉ https://whois.iNET.vn gõ tên miền mong muốn đăng ký để kiểm tra.

Nếu kết quả trả về hiện thông tin ngày đăng ký, ngày hết hạn như bên dưới, nghĩa là tên miền này đã có người đăng ký, bạn cần chọn lại một tên miền khác.

KIỂM TRA BẰNG CÁCH SỬ DỤNG

READ  Cách Kiểm tra các cổng mạng Port đang mở trên PC nhanh nhất

Trả lời

error: Nội dung đã được bảo vệ !!
Contact Me on Zalo
Welcome to giaosumaytinh.com - Chấp nhận cookie