Kiểm tra lịch sử truy cập máy tính – LastActivityView

Việc giám sát hoạt động của máy tính đôi khi là hành động cần thiết, và bảo vệ quyền riêng tư của bạn cũng như theo dõi những người sử dụng khác có làm điều gì mờ ám trên máy tính của bạn hay không. Nhiều ứng dụng cho phép theo dõi hoạt động của máy tính, nhưng hầu hết chúng đều phải cài đặt và chạy ở chế độ nền để giám sát và ghi lại các hoạt động của máy tính. Nhưng với LastActivityView, mọi thứ sẽ đơn giản hơn rất nhiều, bạn không cần cài đặt cũng như luôn luôn bật ứng dụng chạy nền, thay vào đó. Thay vào đó, bạn chỉ cần khởi chạy ứng dụng, và một danh sách các hoạt động gần đây của máy tính sẽ được tổng hợp với đầy đủ thông tin để bạn theo dõi.

Display Windows user activities and events with LastActivityView - gHacks Tech News

Yêu cầu hệ thống

Tiện ích này hoạt động trên bất kỳ phiên bản của Windows, bắt đầu từ Windows 2000 trở lên cho đến Windows 10. Cả hai hệ thống 32-bit và 64-bit đều được hỗ trợ.

Mô tả hoạt động của LastActivityView

Công cụ này thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau như Registry, các sự kiện đăng nhập của Windows, thư mục Prefetch của Windows (C:\windows\Prefetch), thư mục Minidump của Windows (C:\Windows\Minidump), và nhiều hơn nữa .. .

Sự chính xác và sự sẵn có của các thông tin được hiển thị bởi LastActivityView có thể khác nhau từ một hệ thống khác. Ví dụ: nếu người dùng hoặc một phần mềm làm những khóa của Registry thay đổi, thời gian lưu lại được hiển thị bởi LastActivityView có thể sai, bởi vì nó dựa trên thời gian sửa đổi của một số các khóa Registry.

READ  Kiểm tra nhật ký đăng nhập máy tính TurnedOnTimesView

Ngoài ra, đối với mỗi loại hành động/sự kiện, có một số giới hạn theo cách mà các thông tin được lưu trong hệ thống. Ví dụ hành động “open/save file” được giới hạn cho một hành động của tất cả các tập tin đang được mở, vì vậy nếu người dùng mở 2 file .doc với mở hộp thoại “open/save”, chỉ có hành động cuối cùng được hiển thị.

Sử dụng LastActivityView

LastActivityView không đòi hỏi bất kỳ quá trình cài đặt hoặc file dll bổ sung. Để bắt đầu sử dụng nó, bạn chỉ cần chạy file thực thi – LastActivityView.exe

Sau khi bạn chạy LastActivityView, nó sẽ quét máy tính của bạn và hiển thị tất cả các hành động và sự kiện được tìm thấy trên hệ thống của bạn.

Những hành động và các sự kiện sau đây hiện đang được hỗ trợ bởi LastActivityView:

 • Chạy tập tin .EXE: .EXE tập tin chạy trực tiếp bởi người sử dụng, hoặc bằng phần mềm khác / dịch vụ đang chạy ở chế độ nền.
 • Save/Open file: Các thao tác mở hoặc lưu lại văn bản, nội dung vừa soạn thảo
 • Mở tập tin hoặc thư mục: Người dùng mở filename quy định từ Windows Explorer hoặc từ phần mềm khác.
 • Xem thư mục trong Explorer: Người dùng xem thư mục nhất định trong Windows Explorer.
 • Cài đặt phần mềm: Các phần mềm đã được cài đặt hoặc cập nhật.
 • Khởi động máy tính: Thời gian máy tính được khởi động
 • Shutdown: Hệ thống shutdown, trực tiếp bởi người sử dụng, hoặc bằng một phần mềm hổ trợ shutdown.
 • Sleep: Các máy tính đã được đặt vào chế độ ngủ.
 • Khởi động lại sau khi Sleep: Các máy tính đã được nối lại từ chế độ ngủ.
 • Kết nối mạng: mạng kết nối, sau khi ngắt kết nối trước đó.
 • Ngắt kết nối mạng: Mạng đã bị ngắt kết nối
 • Lỗi phần mềm Các phần mềm bị lỗi khi hoạt động
 • Phần mềm ngừng đáp ứng (treo): Các phần mềm bị treo.
 • Blue Screen: màn hình xanh chết chóc.
 • Logon: Người dùng đăng nhập vào hệ thống.
 • Logoff: Người dùng đăng xuất khỏi hệ thống
 • Restore Point Created: Khôi phục điểm đã được tạo ra bởi hệ điều hành Windows.
 • Windows Installer Start
 • Windows Installer Ended
 • Kết nối Mạng không dây: Windows kết nối với mạng không dây, thông tin kết nối được hiển thị trong cột ‘Information’ .
 • Wireless Network Disconnected: của Windows bị ngắt kết nối từ một mạng không dây, thông tin kết nối được hiển thị trong cột ‘Information’ .
READ  Kiểm tra tên miền domain xem còn tồn tại hay không ?

Download phần mềm theo dõi hoạt động máy tính LastActivityView

Pass: giaosumaytinh.com (Nếu có)

Trả lời

error: Nội dung đã được bảo vệ !!
Contact Me on Zalo
Welcome to giaosumaytinh.com - Chấp nhận cookie