Trình duyệt Web Portable là phiên bản di động và nó không cần cài đặt. Bạn có thể lưu file trình duyệt trên một thiết bị lưu trữ như USB. Hoặc thẻ nhớ là có thể chạy trên bất kỳ máy tính nào. Không lưu trữ dữ liệu trên máy tính, mà sẽ sử dụng các tập tin cấu hình và lịch sử duyệt web trên USB và thiết bị di động

Chrome

Bạn chưa là thành viên! Đăng ký .

Mozilla Firefox

Bạn chưa là thành viên! Đăng ký .

Cốc cốc

Bạn chưa là thành viên! Đăng ký .

Tor

Bạn chưa là thành viên! Đăng ký .

Opera

Bạn chưa là thành viên! Đăng ký .

Safari

Bạn chưa là thành viên! Đăng ký .

Brave

Bạn chưa là thành viên! Đăng ký .

Microsoft Edge

Bạn chưa là thành viên! Đăng ký .